Vedrørende kommentarfeltet

I kommentarfeltet herunder, kan der udelukkende spørges ind til st. hornugleparret i grusgraven.
Observationer man har gjort, samt om st. hornugle generelt – alt andet frabedes.
Tråden kan ofte blive lang i et kommentarfelt, så bestræb jer derfor på, at gøre jeres spørgsmål/ oplysninger så korte og præcise som mulige.

Nedladende kommentarer, links til andre hjemmesider m.m. vil omgående blive slettet af undertegnede.

Overholdes ovenstående ikke, vil personen/ personerne der har ytret sig mod reglerne, og efter min vurdering alene, efterfølgende blive spærret uden forvarsel, og uden mulighed for at kunne kommentere fremover igen.


Mere om UgleTV

For mere information om UgleTV, se Lydløse jægere - UgleTV - (tytoalba.dk)